x x
x

Pierwsze logowanie

 

Jeśli nie masz hasła lub loginu a chcesz uzyskać dostęp do panelu adwokata wypełnij formularz

Dane zawarte w formularzu zostaną przesłane do Biura IZBY gdzie po ich weryfikacji zostanie wysłany do Ciebie login oraz hasło dostępu do systemu.

 • 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Izba Adwokacka w Białymstoku, ul. Przejazd 2A, 15 – 430 Białystok, tel. 85 742-25-50, fax. 85 742-07-67, e-mail: ora.bialystok@adwokatura.pl.
 • 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod.bialystok@adwokatura.pl.
 • 3. Dane osobowe wpisane w formularzu będą przetwarzane w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w systemie „Panel adwokata” (dalej: Serwis), tj. weryfikacji uprawnienia do korzystania z Serwisu i - w razie pozytywnej weryfikacji - przesłania loginu i hasła w celu dokonania pierwszego logowania – podstawa przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO].
 • 4. Odbiorcami, którym mogą być ujawnione Państwa dane, są podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług hostingu i obsługi Serwisu oraz poczty elektronicznej.
 • 5. Dane osobowe będą przetwarzane w ww. celu do czasu weryfikacji uprawnienia do korzystania z Serwisu i poinformowania o jej wyniku. W przypadku pozytywnej weryfikacji i rozpoczęcia korzystania z Serwisu dane osobowe będą przetwarzane na zasadach opisanych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w systemie „Panel adwokata”.
 • 6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania) oraz w przypadkach określonych przez RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  b) prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO,
  c) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na szczególną sytuację (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora),
  d) prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 • 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwa zdalna weryfikacja uprawnienia do korzystania z Serwisu.”.
Uzupełnij wszystkie pola
Wróć do panelu logowania
x

Pierwsze logowanie

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do systemu kliknij na ikonę, znajdującą się po lewej stronie tego tekstu i wyślij formularz z prośbą o rejestrację.

x

Przypomnienie hasła

Jeśli chcesz odzyskać utracone hasło do panelu adwokata kliknij na ikonę, znajdującą się po lewej stronie tego tekstu i wygeneruj nowe hasło.

x

Pomoc techniczna

W każdej chwili możesz napisać do działu pomocy technicznej w celu uzyskania dodatkowych informacji lub rozwiązania problemu.